Formulář odstoupení od smlouvy

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží. 

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, což může učinit např. vyplněním a zasláním níže uvedeného formuláře na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího. 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:         www.jukey.cz

Společnost:                          Jukey s.r.o.

Se sídlem:                             Rádlo 302, 468 03 Rádlo

IČ/DIČ:                                    09725270

E-mailová adresa:             info@jukey.cz

Telefonní číslo:                  +420 731 807 777

 

Spotřebitel (kupující):

Jméno a příjmení:     

Adresa:                     

Telefon a e-mail:  

Číslo účtu pro vrácení peněz:        

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….....……..........................................

Číslo daňového dokladu (faktury): …………………………

Způsob platby:  …………………………

Datum objednání: ………………………… 

Datum převzetí zboží: …………………………

 

Datum  ………………………… Podpis zákazníka  …………………………